Voor Europa, tegen deze Grondwet

Veel Nederlanders voelen zich onbehaaglijk bij Europa. Europa is afstandelijk, ongrijpbaar en bureaucratisch. Als deze Grondwet wordt aangenomen, blijft dat zo voor de komende 40 jaar!

EUROPA HEEL BELANGRIJK
Om verschillende redenen is Europa heel belangrijk: vrede en veiligheid, economie en ook grensoverschrijdende zaken als milieu en criminaliteit. Europa wordt ook steeds belangrijker, gelet op de toenemende internationalisering van de economie en van de problemen waar wij mee te maken hebben.

GRONDWET NIET DEMOCRATISCH
De Europese Unie heeft al grote invloed op het beleid in Nederland. Een groot deel van het beleid is afhankelijk van Europese besluitvorming. Nu al is het zo dat in Europa besluiten kunnen worden genomen, waar Nederland eigenlijk tegen is. Daarom is het des te belangrijker dat de besluitvorming democratisch is. Maar deze Grondwet is niet democratisch. Zij legt veel macht bij de grotere lidstaten. En kleinere lidstaten hebben nauwelijks meer iets in te brengen. Dat kan anders en dat moet ook anders. Maar als wij deze Grondwet nu aannemen, is dat nauwelijks meer te veranderen.

JA TEGEN EUROPA, NEE TEGEN DEZE GRONDWET
Als deze Grondwet eenmaal aangenomen is, zal hij niet op korte termijn weer gewijzigd worden. Als we ja tegen deze Grondwet zeggen blijven wij de komende 40 jaar met een Europese macht zitten, die bureaucratisch, afstandelijk en oncontroleerbaar is. Als we nee zeggen, hebben we de mogelijkheid de Grondwet te verbeteren. Democratisch Europa stelt drie concrete verbeteringen voor (zie stemadvies), die zorgen dat Europa op termijn democratisch en goed bestuurbaar wordt. Maar eerst moeten wij deze Grondwet afwijzen.

Wie voor Europa is, stemt tegen deze Grondwet.

 

Democratisch Europa, niet te verwarren met VDE, www.democratisch-europa.nl