Democratisch Europa
 
 Kandidaten
Prof mr. C.H. Sieburgh

Carla Sieburgh (1969) studeerde geneeskunde en Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1995 behaalde ze haar artsexamen. In 2000 promoveerde ze cum laude op het proefschrift 'Toerekening van een onrechtmatige daad.' Carla Sieburgh bezette in 2000 enkele maanden een gastleerstoel vanwege het Tijdschrift voor Privaatrecht aan de KU Leuven, waar ze college gaf over de grondslagen van het aansprakelijkheidsrecht in rechtsvergelijkend perspectief. In maart 2000 trad ze in dienst van de Hoge Raad der Nederlanden, eerst als wetenschappelijk medewerker, later als gerechtsauditeur. Vanaf februari 2002 is Carla Sieburgh raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te Amsterdam. Met ingang van 1 februari 2003 is zij benoemd tot hoogleraar met als leeropdracht Burgerlijk Recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

 
 

 

Democratisch Europa, niet te verwarren met VDE, www.democratisch-europa.nl