Democratisch Europa
 
 Kandidaten
Wouter van Tongeren, W.

Den Haag (m, 1977)

Wouter van Tongeren, geboren op 19 augustus 1977 te Hilversum, is reeds vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in hoe wij de wereld inrichten en besturen. Na het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum te hebben afgerond kiest hij voor een jaar studie in het buitenland. Ondersteund met een beurs verleend door de Netherlands America Comission for Educational Exchange volgt hij een jaar lang vakken aan een Amerikaanse Universiteit. Eenmaal in Nederland maakt hij de keuze voor de studie Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Vanaf het begin van de studie richt hij zich op de internationale vraagstukken die binnen het openbaar bestuur een rol spelen. Met de specialisatie Politiek Bestuurlijke Studiën Europa verdiept hij zich in de bestuursstelsels van Europa en de Europese Unie. Een specifieke interesse voor democratiseringsprocessen wordt gewekt aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid Afrika waar hij onderwijs volgt over de kwaliteit van bestuur in Afrika binnen de opleiding International Relations. Tijdens een stage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken op de afdeling Vredesopbouw en Goed Bestuur ervaart hij hoe lastig het is om ‘Goed Bestuur’ binnen de zogenoemde ontwikkelingslanden te definiëren of aan te sturen. Duidelijk is wel dat er aan de huidige inrichting van de Europese Unie nog een hoop te verbeteren valt wil men van ‘Goed Bestuur’ spreken.
“De Europese samenwerking zoals wij die nu kennen is uniek. Deze samenwerking dienen wij te koesteren. Dit vereist visie. Het is naïef om te denken dat het probleem van het onbestuurbaar worden van de Europese Unie zichzelf wel zal oplossen. Zorg dat de democratie zijn werk kan doen door middel van een krachtig Europees Parlement dat op basis van Europese lijsten verkozen wordt. Als wij ook in de toekomst de vruchten van deze samenwerking willen plukken dienen wij nu te handelen.”

 
 

 

Democratisch Europa, niet te verwarren met VDE, www.democratisch-europa.nl