Democratisch Europa
 
 Kandidaten
Drs E.A. Boomsma, MSc (Eelco)

Den Haag (m, 1976)

Eelco, geboren op 23 Augustus 1976 te Leiderdorp, maakt deel uit van de generatie jongeren die zich tegelijkertijd kan vinden in de typeringen Nederlander, Europeaan en Wereldburger. Na het Stedelijk Gymnasium in Leiden doorlopen te hebben, vertrok hij naar Frankrijk om een jaar lang Frans te studeren aan ťťn van de oudste Universiteiten van Europa, de Universiteit van Montpellier. Vervolgens studeerde hij van 1995-2001 in Leiden Archeologie en Cultuurgeschiedenis van Indiaans Amerika, met als afstudeerspecialisatie het Caribische Gebied. Naast zijn deelname aan opgravingen over de hele wereld, heeft Eelco in Leiden onder andere als Secretaris van de Faculteitsraad ervaring op kunnen doen binnen de universitaire politiek. Om zijn internationale oriŽntatie een steviger politiek fundament te geven volgde Eelco vervolgens een postdoctorale opleiding in Internationale Betrekkingen aan de London School of Economics and Political Science. In Engeland focuste hij zijn studie op politieke besluitvorming ten tijde van internationale crises en schreef hij zijn scriptie over de invloed van relaties met de Europese Unie en de Internationale Gemeenschap op de Britse politiek ten aanzien van de burgeroorlog in Nigeria.

Vorig jaar was Eelco werkzaam als medewerker van de Economische Afdeling van de Nederlandse Ambassade in Parijs, waar hij Nederlandse MKB-bedrijven op weg hielp bij het betreden van de Franse markt. Ook was hij tijdelijk gedetacheerd in Straatsburg om ter plaatse een handelsmissie voor te bereiden die onder leiding stond van de Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, Karien van Gennip. Op dit moment woont hij in Den Haag en werkt hij overdag aan een project bij Shell en schrijft hij in de avonduren een analyse van de Nederlandse publieke opinie over Europa.

Motivatie:
"Europa wordt groter en invloedrijker, maar hult zich tegelijkertijd in een nevel die democratie onmogelijk en besluitvormingsprocessen onzichtbaar maakt. Ik wil me inzetten voor een Democratisch Europa waar de Nederlandse - Europese - kiezer weer zicht heeft op wat er met zijn of haar stem gedaan kan worden. Een stem die in een Democratisch Europees Parlement een eigen politieke waarde heeft die niet wordt onderdrukt in een onnavolgbaar spel van nationale belangen van de grote mogendheden."

Eelco vindt het van belang dat jongeren bij Europa betrokken worden. "Europa is het project par excellence dat vraagt om jongerenparticipatie aangezien nu de kaders worden aangebracht die van invloed zijn op de kansen en levens van nieuwe generaties."

 
 

 

Democratisch Europa, niet te verwarren met VDE, www.democratisch-europa.nl