Democratisch Europa
 
 Kandidaten
W.S. (Willem) Meijer

In 1946 geboren in Deventer. Gehuwd sinds 1971, twee zoons. Opleiding aan het Alexander Hegius Gymnasium in Deventer. Doctoraalexamens in Econometrie (1973) en ActuariŽle Wetenschappen (1983) aan de Universiteit van Amsterdam. Na enkele assistentschappen, tijdens de studie, als vaandrig/econometrist werkzaam bij het Ministerie van Defensie, en daarnaast docent statistiek aan een MO / SPD - opleidingsinstituut. Eerste echte baan na deze "stages": econometrist bij de opzet van kosten-baten analyses (Ministerie van FinanciŽn). Vervolgens als econometrist in dienst van een actuarissenkantoor, en daarna als econoom/statisticus door het Ministerie van Buitenlandse zaken naar IndonesiŽ uitgezonden (o.a. economische modellen interinsulaire scheepvaart, en opnieuw statistiekonderwijs). Na terugkeer in Nederland (1980) wederom werkzaam in het verzekeringstechnische veld, vanaf 1983 als "raadgevend actuaris" en lid van een maatschap (Brans & Co). In de jaren tussen 1990 en 1997 in vergelijkbare rollen betrokken bij de wereldwijde actuariŽle consultancy firma's (Watson) Wyatt en Towers Perrin. Sinds maart 1997 zelfstandig gevestigd: Major Consultus BV, actuarieel advies en interim-management voor verzekeringsinstellingen. Samenwerking met de firma Mercer. Professionele ervaring: met name "pensioenen". Voorzitter van de algemene vereniging van Nederlandse actuarissen, het "Actuarieel Genootschap" oftewel AG) in de periode 1993 - 1996. In de jaren van 1990 tot 1997 namens het AG actief in de "Groupe Consultatif" (overlegorgaan van de beroepsverenigingen van actuarissen in de landen van de Europese Unie) en bij de opzet van het "International Forum of Actuarial Asociations", de wereldwijde federatie van actuariŽle beroepsverenigingen. Voorzitter van de Groupe Consultatif in het jaar 1995/96. Honorary Fellow Instititute of Actuaries (Londen). In recente jaren voorzitter c.q. bestuurslid van een aantal stichtingen en verenigingen, waaronder een scholenorganisatie. Tijdens de studie voorzitter van de faculteitsvereniging en van de federatie van UvA-faculteitsverenigingen en "rector" van een studentenvereniging (USA). Al twintig jaren actief lid van een vrijheidsgezinde levensbeschouwelijke "werkplaats", sinds 1755 in Amsterdam aanwezig. Politieke oriŽntatie: sinds jaar en dag te vinden op de "liberale" vleugel van de sociaal-democraten. Positief tegenover Europese integratie - mits in combinatie met faire handelsvoorwaarden voor de Derde Wereld en met een open oog voor de imperfecties van de "vrije" markt - maar teleurgesteld door het democratisch tekort in de Europese Unie.

 
 

 

Democratisch Europa, niet te verwarren met VDE, www.democratisch-europa.nl