Stemadvies Democratisch Europa
 
Voor Europa, tegen deze Grondwet

Democratisch Europa zal adviseren in het referendum op 1 juni tegen deze Grondwet te stemmen. Het belangrijkste bezwaar is dat met deze Grondwet Europa een ongrijpbare, bureaucratische macht blijft, waar de grote lidstaten het voor het zeggen hebben. Dat kan anders en dat moet ook anders. Europa is te belangrijk om aan de bureaucraten over te laten. Stem daarom tegen: deze Grondwet is niet goed genoeg!

Om verschillende redenen is Europa heel belangrijk: vrede en veiligheid, economie en ook grensoverschrijdende zaken als milieu en criminaliteit. Europa wordt ook steeds belangrijker, gelet op de toenemende internationalisering van de economie en van de problemen waar wij mee te maken hebben.

De Europese Unie heeft al grote invloed op het beleid in Nederland. Een groot deel van het beleid is afhankelijk van Europese besluitvorming. Nu al is het zo dat in Europa besluiten kunnen worden genomen, waar Nederland eigenlijk tegen is. Daarom is het des te belangrijker dat de besluitvorming democratisch is. De voorgestelde Grondwet legt veel macht bij de grotere lidstaten. Het basisprobleem van de EU is dat zij bestaat uit zes grote lidstaten en vele kleinere. Hoe groter de EU wordt, des te groter zal de relatieve macht van de grote lidstaten zijn. Dat komt omdat de besluitvorming nog via de hoofdsteden van de lidstaten gaat. En in het rijtje Berlijn, Parijs, Londen, Rome, Madrid, Warschau is Den Haag een kleine speler. Als de zes grote lidstaten het met elkaar eens zijn, kunnen de kleinere lidstaten daar nauwelijks meer iets aan veranderen.

Bovendien wordt Europa niet democratisch gecontroleerd. Niemand is uiteindelijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid en niemand kan er op afgerekend worden. Daarom is Europa afstandelijk en ongrijpbaar. De burgers voelen dat. Daarom hebben zij weinig affiniteit met Europa.

Het kan ook anders. Europa kan veel democratischer worden. Dat is in het belang van de Europese burger, en met name van de burgers uit de kleinere lidstaten. Dus ook van de Nederlanders. Een democratisch Europa legt meer macht bij het Europese Parlement. Bovendien moet dat Parlement op een andere wijze verkozen worden, via Europese lijsten. Zodat je op Europese politieke partijen kunt stemmen en je weet wie de (Europese) politieke leiders daarvan zijn. Zodat de macht controleerbaar is.

Een dergelijk Europa kunnen we niet in ťťn keer bereiken. Wel in een aantal stappen. Maar als we deze Grondwet aannemen, zitten we er voor de komende veertig, vijftig jaar aan vast. En dat zal leiden tot nog verdere afstand van de burgers tot Europa en meer vervreemding. Democratisch Europa roept op tegen deze Grondwet te stemmen. Nederland zou (samen met andere landen) om heronderhandelingen moeten vragen, waarbij drie concrete amendementen worden voorgesteld:

i. De voorzitter van de Commissie wordt verkozen door het Europees Parlement

ii. Een deel van het Europees Parlement wordt verkozen door middel van Europese lijsten

iii. Een revisieclausule: om de vijf jaar wordt het besluitvormingsproces geŽvalueerd en worden mogelijke verbeteringen voorgesteld.


Een echt democratisch Europa geeft minder macht aan de hoofdsteden en meer macht aan de burgers. Zodat de stem van een Nederlander even zwaar telt als die van een Duitser of een Italiaan. Maar een dergelijk Europa is niet in het belang van de politieke partijen in de hoofdsteden, omdat zij dan te veel macht moeten afstaan. Een echt democratisch Europa is dus niet in het belang van de Haagse vierkante kilometer. Maar wel van de Nederlandse burgers. Vandaar dat in Nederland de meeste Haagse politieke partijen voor deze Grondwet zijn. Er is sprake van een duidelijke belangentegenstelling tussen de Haagse vierkante kilometer en de rest van Nederland. Daarom is het goed dat de bevolking zich nu kan uitspreken.

Laat in dit geval niet de Haagse vierkante kilometer uw stem bepalen, maar beslis zelf. Europa is belangrijk. Europa is te belangrijk om aan de bureaucraten over te laten.


Stem voor Europa, stem tegen deze Grondwet.


 

Democratisch Europa, niet te verwarren met VDE, www.democratisch-europa.nl